Vall de Roures (del llatí Vallis Roberea)

Essència d’arquitectura medieval i renaixentista.